ENKEL HANTERING «:» ENKLARE TÄVLING | @ - raceservice.lazy.se

VÄLKOMMEN till ett hav av möjligheter för arrangörer, domare och deltagare!

En webplats för tävlingsarrangemang i kappsegling med färdiga funktioner för ansvariga och deltagare. Som arrangör får du tillgång till bekväma lösningar och funktioner, som förenklar för funktionärer, domare och deltagare i en tävling. Varsågod!

En seglingsarrangör hanterar sina regattor/kappseglingar genom ett färdigt administrativt system, via ett (SC)-konto. Se exempel. Automatiska funktioner hanterar anmälningar och väntelistor, sköter mail-kommunikation (automatiskt). Protester hanteras och visas på "anslagstavlan" automatiskt. Kallelser och underrättelsen till inblandade parter sker via e-mail automatiskt.

Protest kommittén hanterar aktuella protester i ett integrerat automatiskt system via ett eller flera (PC)-konton. En domare kan överblicka, filtrera och hantera protester och utnyttja automatiskt stödfunktioner. T ex meddela protestdom, lista och ha överblick över protester som ska behandlas, regelbeslut "båt för båt" på en och samma sida, länkning till regler som inkluderas i domen.  Suffix ( (P) och (A)…(E) ) som kortar ner eventuell  beslutstext. Beslutade protester både anslås och meddelas automatiskt till aktuella parter via e-post, som också innehåller länk till protesten.

Deltagarna kan anmäla sig från sidan med tävlingen (Markera din båt, ett enda musklick, klart!).
Deltagarna har överblick över sina anmälningar med länkar till regatta-informationen.
Ett elektroniskt protestformulär, gör en protest snabb, säker och enkel att författa. Protestformuläret länkar till båtnamn och yrkade/åberopade regler. Reglerna har pop-up stöd till definitioner direkt i texten som underlättar förståelse.
När protesten sparas skickas e-post till inblandade parter automatisk. Protesten namnges och annonseras på "anslagstavlan" automatiskt.

Bra för alla! - Regeltexterna i kappseglingsreglerna har smart-pekande-popup-länkar vid definitioner. Smart-pekande länkar finns även i texten för definitionerna när andra definitioner förekommer, t ex i ”märkesplats”.

Sidorna är moderna, responsiva och kommer bli anpassade till telefoner, läsplattor och datorer.

 

SID-MILJÖN INNEHÅLLER:

Praktiskt sett erhåller en klubb en färdig hemside-miljö bestående av en pyramid av egna hemsidor som har färdiga funktioner för att administrera kappsegling - där funktionerna redan finns inbyggda.

 • SignUp-funktion - tidsbesparande mottagning av anmälan - Inställningar bestäms av (SC).

 • ”Broadcasting” grupp mail till anmälda, alla på en gång, eller till enstaka - eller automatiskt gruppmeddelande genast, eller vid en förutbestämd tidpunkt.

 • Protestformulär ”on-line” - med viktiga stödfunktioner och automatisk kvalitetskontroll  – ett viktigt hjälpmedel för både protesterande deltagare och protestdomare och SC.

 • Protesthantering med automatisk mail-funktion - automatiskt meddela berörda parter i en protest som automatiskt skickar ett protest-call via mail, medela parterna när protesten avgörs.. Läs mer här!

 • Anslå protesterna automatiskt  protester och protestdomar anslås (automatiskt) i egna menyerna "pågående protester" och "avgjorda protester" som nås via regatta-sidan från en egen protest-meny, kopplad till den kappsegling som protesten tillhör.

 • En samlad information över anmälda deltagare, med group-mail funktioner eller mail-länkar till var och en.

Hemsidan är färdig för två språk (Engelska/Svenska) växlingsbar ifrån varje sida som är översatt, vilket t ex underlättar en hårfin regeltolkning eller en läsning och bedömning av en protest.

* = Vi tillåter: våra Danska och Norska vänners språk på de svenska sidorna - men stöd-innehållet är tekniskt begränsat till svenska eller engelska.
Testa själv:

GÄST
- byt språk, var du än befinner dig, och se hur informationen förändras genom val av site-språk-val. Saknar en sida en översättning så förhindras språkväxling.
- registrera dig som deltagare genom att öppna ett konto (paticipiator),
SOM INLOGGAD
- logga in, kuska runt och smaka på servicegraden för deltagarna.
- Testa "SignUp-funktionen" i en av Lazy.se-DEMO-inbjudningar - klicka och testa hej villt på en demosida - det gör inget....
- Testa att Skapa en protest i en av Lazy.se:s race som du hittar under ett evenemang.
(Testa gärna att protestera mot dig själv (det går) - så får du se mailet med "protest-call" som går ut till inblandade parter. Mailet skickas automatiskt till angivna båtar i en protest)

Seglingsklubbar erhåller ett konto gratis! 
Kontot ger befogenheter att lägga upp och administrera tävlingar, maila deltagare i grupp, godkänna och frisläppa nya domarkonton som ensamt hantera protester och domslut. Öppna ett eget (SC)-konto genom att besvara konto-frågorna och kontakta oss på mail : lazy(snabel-a:t)lazy.se.

Färdiga funktioner:

Seglingskommitte: Ett (SC)-konto är allt som krävs,
sen är det bara att stiga ombord och ta del av de färdiga funktioner.

 • Lägga upp en Start-sida i en eller två språk varifrån olika tävlingar/kappseglinger skapas och på/av-publiceras efter behov (regattor -  ligger hierarkiskt under en Inbjudan / per språk) .
 • Publicera Egna startsidan på serverns första sida - sker automatisk för publicerade sidor.
 • Skapa/Lagra Regatta sidor och aktivera dem efter behov (synlig-göra eller osynlig-göra dem efter behov).
 • Ladda upp och visa bilder och PDF-er till varje innehåll ( bilder och PDF-er ingår automatiskt vid flera val  av språk, dvs en bild eller pdf syns i båda språken - om du inte tar bort den och ersätter den med annan manuellt)
 • Godkänna och frisläppa (PC)-konton, eller omvänt blockera dem.
 • Skicka grupp-mail till anmälda deltagare till en Regatta.
 • Skräddarsy administrativa rutiner, t ex olika anmälningsvillkor, datum (som öppnar och stänger anmälningar automatiskt).
 • Lägga upp race/seglingar, varifrån protestformulär automatiskt finns färdig-länkade och sen hanteras av  protestdomare (PC). (Varje Race/segling-sida har automatiskt en länk för till protest-formuläret)
 • Skicka ut grupp-mail till anmälda deltagare, per regatta - var för sig.
 • Maila enstaka deltagare - direkt ifrån list-visning av alla anmälda.
 • Hämta information om anmälda deltagare, färdiga listor med direkt-mailfunktion, namn och båtnamn mm.
 • Automatisk anslagstavlan för protester. Protester skickas automatiskt via mail till skeppare för berörda  ”båtnamn” samt anslås automatiskt i två olika meny-kategorier = Pågående- och Avgjorda- protester.
 • Bestämma språk för protester - anslås automatiskt efter kryss-val för godkända språk.
 • Tvåspråkiga Protestformulär - fälten översätts gentemot site-språk-valet, men Protesten syns i båda språken utan att kräva översättning.
 • Protesterna skapas, anslås och meddelas till berörda parter utan att det krävs den minsta lilla insats från någon funktionär.
 • Överblicka protest-domar sorterade i listor som visar specifika race och tydliga resultat.
 • Övervaka anmälningar, via mail eller via tydlig summerande listor.
 • Hantera antal deltagare och vänte-lista för anmälningar (om en begränsning är aktuell.)
 • Erhålla mail med information (t ex båtnamn) varje gång en anmälan inkommer.  (kan sättas av/på).
 • Få stöd genom interaktiva manualer
 • Bestämma faktorer som villkorar automatisk anmälan, t ex antal deltagare, väntelista (antal samt av/på), påminnelse-mail (datum för påminnelse + färdig text som sen skickas automatiskt) svarsmail-adress, rubriken i en mottagen anmälan mm mm.
 • Sidor som ingår i ett konto:
  - "Start-sida" x 2  (1 per språk - med automatisk språkväxling) - Innehållet syns på förstasidan för det språkval som besökaren bestämmer.
 • - "Regattasidor x 2 x 4 (4 per språk - med automatisk länkad språkväxling) - automatisk hantering av anmälningar, kontaktuppgifter, utskick av gruppmail - hanterbart i respektive språk
  - "Seglingssidor"/"Race - eller båtklasser" varifrån deltagarna hittar till protestformuläret.
 • Observera att - man själv kan välja/bestämma om man ska, ha ett eller flera språk, länka en sidas språkval till motsvarande översatt motsvarighet, osv. Allt skräddarsys efter egna beslut och önskemål, utan några reglerande eller bestämmande val.

Protestdomare: (PC)-konto

 • Läsa en protest i efter eget språkval (allt utom protestens beskrivningstext översätts automatiskt mellan språken)
 • Hanterar och överblickar protester med hög automatik - med fullt stöd av alla reglerna (avd 1-3) och definitioner (Protester finns i två olika menyer:  "Pågående eller Bedömda" )
 • Språkväxla innehållet i alla regler inom avd 1-3 samt i alla definitioner samt fältbeskrivningar - gentemot egna satta språkvalet på siten.
 • Läsa den smart-länkade definitionen i en regel-text genom "mouse-over" funktion, på valfritt språk och direkt se definitionen bakom en regel
 • Klicka fram definitioner på alla ställen som de förekommer i texten.
 • Definitionen har smart-länkar - om andra definitioner förekommer i definitionens text.
 • Generera domslut som täcker upp till 6 båtar i samma protest-situation.
 • Infoga regler-länkar per båt, som berör respektive båts regelöverträdelse d.v.s. bifoga länkar till regler de regler som överträtts.
 • Automatisk e-posta domsluten till berörda parter när en protest är klar och betecknas som beslutad -  automatiskt mail-funktion som inkluderar site-länk till beslutet.
 • Automatiskt hantera beslutet gentemot respektive segling eller regatta, varifrån de nås och behandlas.
 • Protester som ska behandlas finns på egen meny, beslutade protester flyttas automatiskt till en meny för "Protest-domar".
 • Snabblista till de regler som hanterar befrielse och gottgörelse.
 • Närmare beskrivning av protestformuläret

Tävlande/deltagare - (Participator)-konto

 • Anmäla sig genom ett enda musklick direkt vid informationen (från sidan där den förekommer)
 • Lägga upp ett konto automatiskt (som sen underlättar för både seglingskommitén, domare och deltagare)
 • Skapa protester via ett stödjande (och formellt krävande) formulär, som automatisk mailas ut till alla mot-parter i ögonblicket som protesten sparas.
 • Anslå protesten automatiskt - rätt segling och rätt regatta
 • Läsa en protest i efter eget språkval (allt utom protestens beskrivningstext översätts automatiskt mellan språken)
 • Erhålla mail om man är inblandad i en protest - i samma ögonblick som motparten inger den.
 • Surfa till protesten  via direkt-länk i mailet och hitta länkade regler samt enkelt tillägga en kommentar med försvarstalan - med stöd av regelformulär, regler-avd 1-3, och definitioner.
 • Full tillgång till reglerna i avd 1-3 med tvåspråksväxling - med smart-länkar till alla definitioner inom en regeln.
 • Smartlänkade definitioner i djupled, när andra definitioner ingå i en definition ( t ex definitionen "märkesplats" som i sin tur relaterar till definitionerna för  "märke", "plats"," ligga upp" och "överlapp" )

Gemensamt för alla konton:

 • Tydliga definitioner - några begrepp som förklaras så att de inte torde kunna missuppfattas
 • Tillgången till regler och definitioner.
 • Språkväxling - var man än befinner sig (förutsätter översatt innehåll - som beslutas och i förekommande fall översätts av varje seglingskommitté, var för för sig)

(Sugna att testa? Lägg upp ett deltagar-konto! Ni erhåller behörigheten "Participator" och får tillgång till det grundläggande innehållet efter att du kvitterar och godkännt hanteringsreglerna)

 

Välkommen till havet av möjligheter för ett mycket enklare tävlingsarrangemang!