Logga in eller öppna ett konto? | @ - raceservice.lazy.se

Öppna ett konto och få tillgång till kappseglingsreglerna!

Du måste ha ett konto i VSK 5 för att ha rätt att öppna ett konto på denna server.
Så här enkelt öppnar du konto

  • Klicka på  "skapa nytt konto" i menyn till vänster.
  • Besvara frågorna korrekt (tänk på att de inte går att ändra i efterhand)

Deltagarkonto (Participator)
- Erhålles direkt!  En e-post skickas med länk till din första inloggning.
- Som inloggad på ditt deltagarkonto kan du anmäla dig till kappseglingar. Kontot ger tillgång till kappseglingsreglerna samt har olika sammanställningar t ex; anmälningar och protester.
Vidare ger kontot tillgång till formulär med automatisk protesthantering (cancel deklaration eller protest). Genom färdiga innehåll och auto-mailing till inblandade parter går det snabbt och enkelt att lämna protester eller pencancel-deklarationer. Snabbval till kappseglingsreglerna eller listor med anmälda deltagares båtnamn i bekväma val-listor gör det enkelt och effektivt att fylla i en korrekt protest, som t o m döps automatiskt till rätt namn.
- (Var noga med att lämna korrekta uppgifter när du lägger upp ditt konto, de kan inte ändras i efterhand och konton med felaktigt innehåll spärras!)

(SC)-konto (Sailing Committee)
- Lämna uppgifterna vid ansökan. Godkännande och aktivering sker av hemsidans ansvariga utgivare.
- (SC)-kontot kan bygga egna sidor, skapa egna inbjudningar - som har färdiga funktioner - samt hantera (PC)-konton som ackrediterats under (SC)-kontot.
Alla Konton ger tillgång till kappseglingsreglerna.

(PC)-konto (Protest Committee)
-  Skapas mot ett befintligt (SC)-konto. Ackreditering mot godkänt och aktiverat (SC)-konto görs redan vid ansökan!
-  (PC)-kontot kan behandla protesterna inom alla arrangemang som (SC)-kontot anordnar. Tydliga listor med urval och flera olika sorteringar underlättar ordningen.
-  Kontot ger självklart tillgång till kappseglingsreglerna.
Tänk på! - Att (SC)-kontot, som ska ackrediteras till (PC)-kontot, måste vara godkänt och aktiverat innan en (PC)-konto-ansökan sker.
-  (PC)-kontot kan inte ackrediteras till ett (SC)-konto i efterhand - av säkerhetsskäl.

-   Godkänt (SC)-konto aktiverar endast de (PC)-konton som har ackrediterats mot/till (SC)-kontot.

 

OBS! - Bara deltagarkonto kan anmälas till tävlingar.
(SC)- eller (PC)-konton kan inte anmälas till tävlingar - för att delta behövs ett eget Deltagarkonto.
- Tänk på att din e-postadress är unik inom systemet och kan bara användas för ett konto. Varje konto kräver alltså en unik e-postadress.