DELTAGARKONTOTS ÖVERBLICK | @ - raceservice.lazy.se

TYDLIG INFORMATION TILL DELTAGAREN, SPARAR TID

ÄR DET FULLTECKNAT SÅ FINNS DET KANSKE MÖJLIGHETER, I ALLA FALL

Statusen på deltagarens anmälningar beror på tillgången av platser, som automatiskt styrs av antal anmälda deltagare. Är det fullt så hamnar man på "Waiting List". Kanske kommer det ett mail som meddelar att man kommit med, till sist.