SC - kontots enkla och tydliga hantering | @ - raceservice.lazy.se

ENKELHET ÄR ARRANGÖRENS BÄSTA VÄN - TOTAL KONTROLL BLIR ÄNNU VÄNLIGARE!

SNABBT OCH TYDLIGT - BLIR ARRANGÖRENS BÄSTA KOMPIS!

ANMÄLDA - LISTAN

Med automatik för förutbestämt antal som kan anmäla sig samt resterande på automatisk väntelista.


TOTAL KONTROLL - total överblick över egna sidorna

Som kan sorteras, publiceras, avpubliceras direkt ifrån samma sida!


ETT ELLER TVÅ SPRÅKIGA UPPLÄGG - VALET ÄR DITT

SC-Kontots egna sidor bildar en slags hemsida på hemsidan

Page-language exponeras på motsvarande site-language inom den stora triangeln - (sid-språk) och (site-språk) hör ihop - men inte för protester, de syns i båda språken.

Två språk är inget tvång - bara möjligheter...

SÅ HÄR ENKEL BLIR DET FÖR DELTAGARNA

ATT ANMÄLA SIG (2 musklick = klart slut)

FINURLIG FILTRERING - Bara egna båten att välja på! Nästa klick på  "SAVE REGISTRATION" -  ANMÄLD OCH KLART!


TOTAL ÖVERBLICK ÖVER ALLA EGNA ANMÄLNINGAR

AJ DÅ, En anmälan står fortfarande på väntelistan (se "State")  - hoppas han kommer med...cheeky